Ormar Sara Ormar je izraðen od univera debljine 18 mm završno obraðen ABS kant trakom.

Ormar Sara

Ormar Sara

Dimenzije: 2000x550x2050 mm

Ormar je izraðen od univera debljine 18 mm završno obraðen ABS kant trakom. Elementi su spojeni montažno demontažnom vezom.Korpusi se  rade u dezenima Wenge , Bukva ,Calvados a frontovi u dezenima Wenge , Bukva ,Calvados i Bež

WENGE

Nazad na listu proizovda